Podmienky ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť PRG Trading Group s.r.o.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.smartpanda.sk.

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám sdelíte, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšie dohodnutie týkajúce sa tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Jedná sa o spracúvanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - konanie o zmluve, resp. vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať najdlhšie 24 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to najmä fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu - dodali vám naše tovary alebo služby. S vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok cez kontaktné údaje.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (hlavne pre účtovné a daňové účely, prípadne pre vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu spracovávame osobné údaje?

Jedná sa o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a potom 36 mesiacov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 

C. Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na rozesielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Tri roky od vášho posledného nákupe. Z rozesielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maili: ahoj@smartpanda.sk

 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zaregistrovaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel B vložka 25 395)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru
  • spoločnosti podieľajúce sa na spracovaní platieb
  • poskytovateľ e-mailových služieb
  • marketingová agentúra

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti máme určeného pověřence pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania alebo profilovania.

Ak by ste mali otázky týkajúce sa osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese ahoj@smartpanda.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 277 270 025.

 

IV. Používanie súborov cookies

Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok stahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá je rozpozná. 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a celkovo zlepšujú používateľskú skúsenosť. Dokážu tiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné pre prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkcionality stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/statistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú užívateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s vašim predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vašim predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu rovnako používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálnom zozname nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení vášho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť užívanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne o obmedzenie spracúvania, požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu. 

Ak si myslíte, že s vašimi údajmi nakladáme nesprávne, máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť so svojimi nárokmi na súd.

Tieto podmienky sú platné od 1.3.2023